Tilskud fra Danmark sygeforsikring

Er du medlem af sygeforsikring Danmark, så er du tilskudsberrettiget. Læs mere om hvor meget du kan få i tilskud på deres hjemmeside: https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/fysioterapi 

Du kan både få tilskud hvis du er henvist af egen læge eller ikke. 

Du kan desuden få tilskud, hvis du er medlem af PenSam, Skandia og Danica: https://www.sygeforsikring.dk/behandler/sundhedsordninger